Functie overzicht Capella

Functie Capella Capella Start

 

Partituur wizard met veel mogelijkheden (voor basis lay-out)

V -

 

Partituur wizard ondersteunt ook meerstemmige notenbalken zoals sopraan/alt of 1./2./3. fluit

V -

 

Onbeperkt aantal noten en/of akkoorden in elke notenbalk

V V

 

Aantal notenlijnen per balk (normaal 5)

 

1-11

 

5

 

Aantal notenbalken in een systeem

 

999

 

4

 

Aantal polyfone stemmen per balk

 

6

 

2

 

Aantal maten in een partituur

 

onbeperkt

 

100

 

Willekeurig verschuifbare werkbalken, kunnen vrij geplaatst worden

 

V

 

V

 

Aantal systemen in een partituur: onbeperkt

 

V

 

-

 

Kleine en grote notenbalken in dezelfde partituur

 

V

 

-

 

Elke partituur kan in meerdere (ook gedeelde) vensters worden weergegeven

 

V

 

V

 

Traploos in- en uitzoomen, willekeurig veel vensters naast elkaar op het scherm te tonen

 

V

 

V

 

Sneltoetsen voor bijna alle menu- en dialoogvensters waardoor zeer efficiënt en ergonomisch kan worden gewerkt

 

V

 

V

 

Zeer snelle oriëntatie en navigatie, ook in grote partituren, door een navigatiecentrale in de rand van het venster

 

V

 

V

 

Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren ook via een lijst met duidelijke commando aanduidingen Aantal mogelijke stappen terug (ongedaan maken)

 

999

 

5

 

Notenwaarden van brevis of dubbelhele tot 1/128

 

V

 

V

 

MusicXML import en export (bijvoorbeeld bestanden van en naar de muzieknotatieprogramma's Finale® en Sibelius®) Capella Start heeft GEEN export mogelijkheid

 

V

 

max. 4 balken

 

MIDI import in de formaten MIDI 0 en 1, MIDI export in formaat MIDI 1

 

V

 

max, 4 sporen

 

Toekomst-zekere bestandsinterface op XML basis

 

V

 

V

 

Zoeken naar melodieën in een partituur

 

V

 

V

 

Zoeken naar ritmes, onafhankelijk van de melodie

 

V

 

-

 

Gemakkelijk te gebruiken plug-ins, gratis te downloaden

 

V

 

-

 

Programmeertaal (Python scripttaal) om de functieverzameling uit te breiden

 

V

 

-

 

Gedetailleerd, goed begrijpelijk gedrukt handboek leverbaar

 

V

 

-

 

Lesboek verkrijgbaar: in 14 lessen naar capella deskundige

 

V

 

V

 

Invoer van noten

   

 

Invoer via PC toetsenbord

 

V

 

V

 

Invoer van noten met de muis direct in de partituur

 

V

 

V

 

Invoer van noten via keyboard, step entry (stap voor stap invoer) en real time entry (in tempo inspelen)

 

V

 

V

 

Invoer van noten met een zogenoemd muisklavier (afmetingen instelbaar en op meerdere manieren te configureren)

 

V

 

V

 

Ondersteuning voor invoer en afspelen van slagwerkinstrumenten met behulp van klankomleidingstabellen

 

V

 

V

 

Muziekinvoer in een pianorol met metronoom en mogelijkheid tot kwantiseren

 

V

 

V

 

Slagwerkstemmen kunnen eenvoudig in de partituurwizard worden ingesteld

 

V

 

-

 

Transponeren

   

 

Transponeren van de gehele partituur met 1 muisklik

 

V

 

V

 

Transponeren met en zonder toonsoortwisseling: chromatisch, over interval, enharmonisch transponeren en enharmonisch verschuiven

 

V

 

V

 

Transponeren van een aantal noten binnen een balk met automatische voorteken- en sleutelzetting

 

V

 

V

 

Transponeren van gekozen notenbalken willekeurig door de partituur heen

 

V

 

-

 

Er wordt met transponerende instrumenten rekening gehouden bij het afspelen

 

V

 

V

 

Muziek en geluid

   

 

Alle Windows geluidskaarten, 128 klanken, elke stem in te stellen

 

V

 

V

 

Klank voor elke balk afzonderlijk in te stellen

 

V

 

V

 

Klank voor elke stem afzonderlijk in te stellen

 

V

 

-

 

Afspelen houdt rekening met articulaties, dynamiek, trillers, voorslagnoten etc.

 

V

 

V

 

Kamertoon a' kan gestemd worden

 

V

 

V

 

Afspelen in elke historische stemming, ook reine adaptieve stemming (Hermode-tuning)

 

V

 

V

 

Afspelen houdt rekening met sprongaanwijzingen: dal segno, al coda, etc

 

V

 

V

 

Afspelen houdt rekening met speelaanwijzingen in tekst: pizzicato, col legno, etc

 

V

 

V

 

Afspelen houdt rekening met 8va-haken (octavering naar boven/beneden)

 

V

 

V

 

VST-host: ondersteuning van VST-sample bibliotheken

 

V

 

V

 

Tempowisselingen bij elke noot mogelijk; vloeiende overgangen, tempo in te stellen met schuifregelaars

 

V

 

V

 

Positionering van de instrumenten in een stereo panorama

 

V

 

V

 

Klankloep- noten kunnen stap voor stap afgespeeld worden

 

V

 

V

 

Bewerking van de partituur

   

 

Automatisch waardenstrepen plaatsen met hellinginstelling

 

V

 

V

 

Onderverdelen van waardenstrepen

 

V

 

-

 

Notenverloop ook naar buurbalken, waardenstrepen tussen buurbalken mogelijk

 

V

 

-

 

Automaat voor akkoordsymbolen met akkoordanalyse, mogelijkheid voor het maken van leadsheets

 

V

 

-

Automatische regelafbreking (partituurindeling met een optimaal of in te stellen aantal maten per systeem) en naar keuze samenvoegen van meermaatsrusten

 

V

 

-

 

Helling van waardenstrepen en de stoklengte is handmatig te wijzigen

 

V

 

-

 

Sleutel- , toonsoort- , maatsoortverandering op elke plaats in een notenbalk, ook voor afzonderlijke delen van de partituur

 

V

 

V

 

Verloop van de maatstrepen is willekeurig in te stellen, bijvoorbeeld mensuurmaatstrepen

 

V

 

-

 

Automatisch stemmen- of partijenuittreksels maken, met een muisklik wisselen tussen de partituur en het uittreksel. Bewerking van noten afbeeldingen en tekst in de partituur en het stemmenuittreksel beïnvloeden elkaar naar keuze

 

V

 

V

 

Duolen, triolen, kwartolen tot 15-olen (bipartite/tripartite)

 

V

 

V

 

Diverse soorten notenkoppen, richting van stokken, koppen zonder stok

 

V

 

-

 

Noten zonder kop  (voor tabulaturen enzovoort)

 

V

 

-

 

Noten horizontaal verschuiven (fijnregeling)

 

V

 

-

 

Noten verticaal verschuiven (diatonisch of in halve toonstappen)

 

V

 

-

 

Voortekens kunnen horizontaal worden verschoven

 

V

 

-

 

Waarschuwingstekens (ook tussen haken)

 

V

 

-

 

Abbreviatuurstrepen in de notenstok (slagwerknotatie), ook bij noten met waardenstrepen

 

V

 

V

 

Bewerken van afzonderlijke notenkoppen in een akkoord (voorteken, vorm van de kop, kleur, zonder geluid bij afspelen etc)

 

V

 

V

 

Systeem afbreken (nieuwe accolade) op elke willekeurige plaats, geen starre lay-out

 

V

 

V

 

Samenvoegen van ongelijk met stemmen/balken gevulde systemen tot één systeem

 

V

 

V

 

Overbindingsbogen, crescendo's, octaafhaken worden bij een systeem afbreking (nieuw systeem) automatisch gesplitst of samengevoegd

 

V

 

V

 

Automatisch maatstrepen, vaste maatstrepen (handmatig te plaatsen maatstrepen)

 

V

 

V

 

Transponeren met en zonder toonsoortverandering: chromatisch, intervalgericht en enharmonisch transponeren, diatonisch verschuiven

 

V

 

V

 

Transponeren van notengebieden binnen een notenbalk met automatische voorteken- en sleutelplaatsing

 

V

 

V

 

Transponeren van een gekozen instrument over de hele partituur

 

V

 

-

 

Staccato, tenuto, staccatissimo, normaal/sterk accent, zwak/sterk betoond maatdeel

 

V

 

V

 

Eigen articulatietekens definiëren

 

V

 

V

 

Voorslagnoten, stichnoten (kleine noten zonder waarde)

 

V

 

-

 

Invoer van liedtekst in elk lettertype en van elke afmeting direct in de partituur

 

V

 

V

 

Liedtekstautomaat met interactie van lettergrepen en noten, automatische aanpassing van de notenafstand bij te brede liedtekst

 

V

 

V

 

Automatische uitlijning bij niet volledig gevulde stemmen in meerstemmige notenbalken

 

V

 

-

 

Meermaatrusten met verschillende instellingen (bijvoorbeeld kerkrust)

 

V

 

-

 

Beheer van rusten: rusten samenvoegen, balken met rusten vullen, enzovoort

 

V

 

-

 

Opsplitsen van meerstemmige notenbalken in afzonderlijke notenbalken

 

V

 

-

 

Gitaartabulatuur

 

V

 

-

 

Generaalbas functie

 

V

 

-

 

Partituursynthese: uit verschillende afzonderlijke stemmen ontstaat een goede partituur

 

V

 

-

 

Veranderen van akkoordsymbolen in akkoordnoten en vice versa

 

V

 

-

 

Volgorde van de notenbalken veranderen is altijd mogelijk, werkt in één handeling op de hele partituur

 

V

 

V

 

Uitgebreide automatische maatnummering

 

V

 

-

 

Abbreviaturen, 'brilbassen' , en meer speciale functies per muisklik

 

V

 

-

 

Notitiefunctie: notenblokken (delen van de partituur) als apart bestand opslaan

 

V

 

-

 

Twee systemen naast elkaar plaatsen, ideaal voor het noteren van coda's en nauwe plaatsverhoudingen

 

V

 

-

 

Teksten, afbeeldingen en symbolen

   

 

Teksten uit andere Windows programma's kunnen worden geïmporteerd

 

V

 

V

 

Grafische objecten (afbeeldingen) uit andere Windows programma's kunnen worden geïmporteerd

 

V

 

-

 

Tekstobjecten in RTF-formaat met vrije karakter- en paragraafopmaak

 

V

 

-

 

Tekstobjecten en liedteksten kunnen tekens uit verschillende wereldtalen naast elkaar bevatten

 

V

 

-

 

Grafische objecten kunnen voor of achter de noten worden geplaatst, de volgorde voor overlappende grafische objecten is te kiezen

 

V

 

-

 

Tekstobjecten kunnen naar keuze in een kader (rond, ovaal rechthoekig) geplaatst worden

 

V

 

V

 

120 muzikale symbolen kunnen direct via een palet ingevoegd worden

 

V

 

V

 

Functies voor het zelf samenstellen van greepsymbolen voor snaarinstrumenten

 

V

 

V

 

Willekeurig transponeerbare symbolen (akkoordaanduidingen, greepsymbolen, cijfers enzovoort)

 

V

 

-

 

Tekens op meerder manieren weer te geven (bijvoorbeeld gestippelde fraseringsbogen)

 

V

 

-

 

Gebruik van zelfgemaakte grafische symbolen is mogelijk via de grafische galerie

 

V

 

-

 

Intelligente grafische objecten: een in een stem geplaatste tekst, symbool of grafische afbeelding verschijnt naar keuze ook in een/meerdere/alle balken van een partituur of stemmenuittreksel

 

V

 

V

 

Grafische export van beeldschermuitsnede van het actuele systeem of de hele pagina in practisch alle afbeeldingsformaten (ook kleuren), platformonafhankelijk (drukproef, Mac etc.)

 

V

 

-

 

HTML export: via enkele muisklikken naar een webpagina, ook bij documenten met meerdere pagina's, met instelbare stijlen en een ingebouwde speler

 

V

 

-

 

Lay-out en afdrukken

   

 

Partituur lay-out is onafhankelijk van de gekozen printer

 

V

 

V

 

Systeemhaken in de vorm van accolades en rechthoekige kanen, doorgetrokken maatstrepen (ook voor systeemgebieden)

 

V

 

V

 

Doorgetrokken maatstrepen (ook voor afzonderlijke systemen)

 

V

 

-

 

Uitvullen van één of meerdere systemen, maar ook van de gehele partituur

 

V

 

V

 

Kop- en voetregels, (automatische) paginanummering, watermerken (ook met afbeeldingen), alles willekeurig te plaatsen

 

V

 

V

 

Pagina's verticaal uitvullen

 

V

 

-

 

Alle elementen van het notenbeeld kunnen in willekeurige kleuren worden weergegeven (bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden)

 

V

 

-

 

Alternatieve fonts voor notenzetten en stijlen kunnen worden toegepast, bij capella worden 6 notenfonts meegeleverd, onder meer renaissance en jazz-handschrift (uitbreidbaar)

 

V

 

-

 

Afdrukgrootte naar wens

 

V

 

V

 

Automatische maatnummering met dynamische actualisering 

 

V

 

V

 

Maatnummering in willekeurige stappen (bijvoorbeeld elke 5e maat)

 

V

 

V

 

Alle door Windows ondersteunde printers, met alle papierformaten (ook A3) , kleine formaten, landschap enzovoort  mits de printer dit ondersteunt), kunnen worden toegepast 

 

V

 

V

 

 

15 dagen proefversie

Nieuw: test onze programma's 15 dagen met volledige functionaliteit!

Download het installatiebestand, installeer het programma en kies voor proefversie.

Capella lesboek

Heeft u Capella aangeschaft en wilt u de kneepjes van het vak leren?

Koop dan het lesboek voor Capella waarin alle basisvaardigheden stap voor stap in lessen beschreven staan.

Het lesboek vindt u hier

Windows 10

Alle recente versies van de programma's zijn geschikt voor Windows 10!

Nieuw

Tonica pop: Muziek arrangeren in verschillende stijlen, van wals tot tango, salsa en rock. Meer informatie

 

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Capella reader

Download de gratis Capella reader voor het lezen en beluisteren van Capella bestanden.