KPhP muzieksoftware, gevestigd aan Boslaan 1 8253 AG Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

KPhP muzieksoftware

Boslaan 1

8253 AG Dronten

Telefoonnummer +31 321 314084

www.capella.nl

Functionaris gegevensbescherming van KPhP muzieksoftware is K. Postma. Zij is te bereiken via info@capella.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KPhP muzieksoftware verwerkt uw persoongegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@capella.nl, dan verwijderen wij de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KPhP muzieksoftware verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • De tenaamstelling van de licentie voor de software die u bij ons koopt
  • Om goederen bij u af te leveren
  • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • KPhP muzieksoftware verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KPhP muzieksoftware neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KPhP muzieksoftware) tussen zit. KPhP muzieksoftware gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Acumulus, het betalingssysteem van Mollie. Dit om de orders te kunnen verwerken, onze klanten te informeren en goederen af te leveren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

KPhP muzieksoftware bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle persoons- en adresgegevens om bij repeterende orders u goed en efficient van dienst te kunnen zijn. Offline bewaren wij uw gegevens langer omdat de licenties die u aanschaft langer geldig zijn.

Delen van persoongegevens met derden

KPhP muzieksoftware verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPhP muzieksoftware. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@capella.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbeweijs met het verzoek mee te zenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KPhP muzieksoftware wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoongegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso....

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

KPhP muzieksoftware neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@capella.nl

Capella 9

De nieuwste versie van capella is capella 9, voor meer info klik hier

Wilt u direct bestellen, klik dan hier

Proefversies

Test onze programma's 15 dagen met volledige functionaliteit!

Download het installatiebestand, installeer het programma en kies voor proefversie.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Capella reader

Download de gratis Capella reader (voor Windows of MacOS) voor het lezen, beluisteren en afdrukken van Capella bestanden.

© 2021 - 2024 Capella software | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel